Hyres/köpesvillkor

HYRES/KÖPESVILKOR FÖR ONLINE BOKNINGSPROCESS
Vi ber dig att läsa våra villkor för Online bokning samt vår avbokningspolicy (se klausul 8 nedan) eftersom du
kommer att bli ombedd att bekräfta att du har läst och förstått dessa innan din bokning kan bekräftas.
Observera att när du gör din bokning kommer GolfRent.eu att debitera ditt betalkort för det belopp som ska
betalas för hela “Hyresperioden” (enligt definitionen nedan). Genom att bekräfta dessa villkor godkänner du
också GolfRent.eu att debitera ditt betalkort eller kreditkort för sen, förlorad, stulen, trasig, ej returnerad
utrustning och för alla andra belopp som ska betalas enligt dessa villkor. Se paragraf 2 nedan för mer
information.
VILLKOR FÖR UTHYRNING MED GOLFRENT SVERIGE AB (nedan kallat “GolfRent.eu “)

 1. DEFINITIONER
  1 – Utrustning: den golfutrustning som hyrs.
  1.2 – “Första hyresdagen” och “Sista hyresdagen” avser de första respektive sista dagarna då utrustningen
  bokats av dig.
  1.3 – Hyresperiod: den period under vilken utrustningen bokats och börjar den första hyresdagen och avslutas
  den sista hyresdagen.
 2. BETALNINGAR
  2.1 – Alla hyr och inköp som du gör via GolfRent.eu kommer att genomföras med hjälp av ett giltigt betalkort
  vid bokningstillfället. Hyreskunden tillåter härmed GolfRent.eu att debitera sitt betalkort omedelbart och utan
  förvarning för eventuella belopp som skall betalas plus eventuella sena, förlorade, stulna, trasiga, icke-
  returnerade utrustning och för alla andra belopp som ska betalas enligt dessa villkor.
 3. BOKNINGSBEGRÄNSNINGAR
  3.1 – Bokningsdatum: GolfRent.eu kan ta emot bokningar som görs upp till 12 månader i förväg.
  3.2 – Minsta bokningstid: Den minsta hyrestiden är 1 dag.
  3.3 – Maximal bokningstid: Den maximala hyrestiden är 30 dagar.
  3.4 – I mån av tillgång: GolfRent.eu kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att förse dig med den
  utrustning du beställer. Observera dock att på grund av okända faktorer som att utrustning inte returneras i tid,
  otillräcklig ledtid, förlorad, trasig eller stulen utrustning etc., är all vår utrustning beroende av tillgänglighet. Om
  utrustningen du önskar inte är tillgänglig kommer vi att sträva efter att ersätta den med utrustning av samma
  standard som är benägna att uppfylla samma syfte.
 4. LEVERANS OCH INSAMLING
  4.1 – Leverans och retur av utrustning: Utrustning kommer levereras på den första uthyrningsdagen och ska
  returneras den sista uthyrningsdagen på samma plats eller överenskommen plats.
  4.2 – Kunder som bokar mer än en uppsättning golfset när de gör sin bokning kommer att behöva de andra
  golfarnas giltiga ID- handlingar för att visas upp vid leverans av golfseten.
  4.3 – För att gofset/vagn ska kunna överlämnas måste kunder vara närvarande och visa upp sitt giltiga ID-
  Handlingar, kreditkort (agentbeställningar) och orderbekräftelsenummer.
 5. SKYLDIGHETER
  5.1 – Skyldigheter för GolfRent.eu
  5.1.1 – Tillhandahålla utrustningen på den första hyresdagen, med förbehåll för paragraf 3.4
  5.1.2 – Se till att utrustningen är ändamålsenlig
  5.2 – Kunds skyldigheter
  5.2.1 – Betala det pris som avses i klausul 6
  5.2.2 – Att inte använda utrustningen oförsiktigt.
  5.2.3 – Låta GolfRent.eu undersöka utrustningen när som helst.
  5.2.4 – Tillåt brådskande reparationer på utrustningen.
  5.2.5 – Informera GolfRent.eu omedelbart om det finns något fel eller defekter.
  5.2.6 – Returnera utrustningen i sitt ursprungliga skick på den sista hyresdagen.
  5.3 – Återtagande av utrustning: GolfRent.eu förbehåller sig rätten att begära återlämnande av utrustningen
  eller att återta utrustningen om du inte uppfyller dina uppgifter enligt ovan, eller om utrustningen verkar vara
  övergiven. Vid återtagande förbehåller sig GolfRent.eu rätten att debitera kundens betalkort för hela
  hyresperioden eller under någon period därav.
 1. PRISER
  6.1 – Alla priser ska vara de som anges på webbplatsen för varje plats och kan komma att ändras utan
  föregående meddelande. Priserna garanteras för hyran i samband med den bekräftade bokningen. Priserna tar
  hänsyn till alla obligatoriska avgifter och inkluderar mervärdesskatt eller annan lokal skatt. GolfRent.eus
  webbplatspriser är plastbaserade för Sverige och Spanien och debiteras automatiskt i valutan på den plats som
  gjordes vid bokningstillfället.
  6.2 – Ytterligare avgifter kan tas ut i följande situationer:
  6.2.1 – Skador och Stöld: upp till gränsen för utrustningens ersättningskostnad.
  6.2.2 – Underlåtenhet att returnera utrustningen: underlåtenhet att returnera utrustningen av någon
  anledning på den sista uthyrningsdagen eller på begäran av GolfRent.eu kommer att resultera i att kundens
  betalkort debiteras hela beloppet för tillverkarens ersättningskostnad för utrustningen, utöver eventuella
  avgifter för hyresperioden.
 2. BETALKORT
  7.1 – Betalning GolfRent.eu kommer att debitera kundens betalkort för det belopp som ska betalas under hela
  hyresperioden när du gör din online bokning och genom att acceptera dessa villkor godkänner du härmed
  denna avgift. Dessutom godkänner du också GolfRent.eu att debitera ditt betalkort för sen, förlorad, stulen,
  trasig, ej returnerad utrustning i enlighet med paragraf 6.2 och för alla andra belopp som ska betalas enligt
  dessa villkor.
  7.2 – Betalningsmetod kan göras med hjälp avföljande metoder: “Mastercard” betalkort eller kreditkort, och
  “Visa” debet eller kredit. Betalning med något av dessa kort accepteras i enlighet med de gränser som godkänts
  av din kortutgivare.
 3. ÄNDRINGAR I RESERVATION: ÄNDRING / AVBOKNINGSPOLICY
  8.1 – Ändringar i reservation/bokning:
  Vid ändring av bokning till senare tillfälle kontakta GolfRent.eu senast 4 dagar innan första hyresdagen så görs
  ombokningen kostnadsfritt.
  Vid ändring av bokning till senare tillfälle senare än 3 dagar innan första hyresdagen debiteras 25% av
  avbokningens värde.
  Vid ändring av bokning till senare tillfälle senare än 2 dagar innan första hyresdagen debiteras 40% av
  avbokningens värde.
  Vid ändring av bokning till senare tillfälle senare än 1 dagar innan första hyresdagen debiteras 50% av
  avbokningens värde.
  8.2 – Avbokningar:
  Vid avbeställning kontakta GolfRent.eu senast 4 dagar innan första hyresdagen så görs avbeställningen
  kostnadsfritt.
  Vid avbeställning senare än 3 dagar innan första hyresdagen debiteras 50% av avbokningens värde.
  Vid avbeställning senare än 2 dagar innan första hyresdagen debiteras 75% av avbokningens värde.
  Vid avbeställning senare än 1 dagar innan första hyresdagen debiteras 100% av avbokningens värde
 4. DIVERSE
  9.1 – Ingenting i dessa villkor kommer att påverka någon konsuments lagstadgade rättigheter eller utesluta
  eller begränsa något ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet eller bedrägeri av
  GolfRent.eu. Du bekräftar uttryckligen och samtycker till att GolfRent.eu, dess tjänstemän, direktörer, anställda
  eller representanter inte kommer att vara ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda, följdskador
  eller föredömliga skador, inklusive men inte begränsat till: skador för förlust av vinst, goodwill, användning,
  data eller andra immateriella förluster (även om GolfRent.eu har informerats om möjligheten till sådana
  skador), till följd av online bokningen.
  9.2 – Ingen av parterna ska vara ansvarig för underlåtenhet i sitt resultat härunder på grund av något fall av
  Force Majeure. Force Majeure ska betraktas som varje oemotståndlig eller oförutsebar händelse, oberoende
  av den part som lider av fallet Force Majeure, vilket hindrar denna part från att fullgöra sina skyldigheter.
  9.3 – Du förvärvar inte något ägande eller annat intresse i utrustningen.
 1. FÖRSÄKRINGSSKYDD – SKADA / FÖRLUST / STÖLD
  Underlåtenhet att returnera utrustningen av någon anledning på den sista hyresdagen eller på begäran av
  GolfRent.eu kommer att resultera i att kundens betalkort debiteras hela beloppet för ersättningskostnaden.
  Eftersom GolfRent.eu endast kommer att tillhandahålla originaltillverkare producerade klubbor, kommer
  ersättningskostnaden att baseras på tillverkarens föreslagna detaljhandelspris för utrustningen, utöver
  eventuella avgifter för hyresperioden.
  Om GolfRents.eus tilläggsförsäkring har köpts, ska avgiften för skador reduceras till noll förutsatt att
  klubbhuvudet returneras oskadad (endast axelskada). Om huvudet på klubban inte returneras nämnda
  utrustning kommer att betraktas som förlorad / stulen. Om en skadad klubba som returneras inte kan
  repareras, kommer detta också att betraktas som förlorat/stulet och lämpligt belopp kommer automatiskt att
  debiteras betalkortet. Eventuella skador på klubbhuvudet kommer att granskas från fall till fall.
  Missbruk/försummelse/missbruk av utrustning kommer att betraktas som förlorat/stulet
  Om GolfRents.eus tilläggsförsäkring har köpts, ska avgiften för förlorad/stulen utrustning reduceras till det
  självrisk för den klubba/klubbor. En fullständig taxa av kostnader anges nedan.