Warunki wynajmu / zakupu

WARUNKI WYNAJMU / ZAKUPU W CELU PROCESU REZERWACJI ONLINE
Prosimy o zapoznanie się z naszymi Warunkami rezerwacji online, a także z naszymi zasadami anulowania (patrz punkt 8 poniżej), ponieważ
zostanie poproszony o potwierdzenie, że przeczytałeś i zrozumiałeś te informacje, zanim Twoja rezerwacja zostanie potwierdzona.
Należy pamiętać, że podczas dokonywania rezerwacji GolfRent.eu obciąży Twoją kartę debetową należną kwotą
opłacony za cały „Okres najmu” (zgodnie z definicją poniżej). Potwierdzając te warunki, zgadzasz się
również GolfRent.eu, aby obciążyć Twoją kartę debetową lub kredytową w przypadku spóźnienia, zgubienia, kradzieży, uszkodzenia, niezwrócenia
sprzęt i wszelkie inne kwoty płatne na podstawie niniejszych warunków. Więcej informacji znajduje się w akapicie 2 poniżej
informacje.
WARUNKI WYNAJMU W GOLFRENT SVERIGE AB (zwanej dalej „GolfRent.eu ")

 1. DEFINICJE
  1 - Sprzęt: wypożyczony sprzęt golfowy.
  1.2 - „Pierwszy dzień wypożyczenia” i „Ostatni dzień wypożyczenia” odnoszą się do pierwszego i ostatniego dnia, kiedy sprzęt
  zarezerwowane przez Ciebie.
  1.3 - Okres wypożyczenia: okres, w którym sprzęt jest zarezerwowany i zaczyna się w pierwszym dniu wynajmu i kończy się
  ostatni dzień wynajmu.
 2. PŁATNOŚCI
  2.1 - Wszystkie wypożyczenia i zakupy dokonywane przez GolfRent.eu będą dokonywane przy użyciu ważnej karty debetowej
  w momencie rezerwacji. Klient wypożyczający niniejszym zezwala GolfRent.eu na natychmiastowe obciążenie swojej karty debetowej
  ostrzeżenie o wszelkich kwotach do zapłaty oraz wszelkich spóźnionych, zgubionych, skradzionych, złamanych,
  zwrócony sprzęt i wszelkie inne kwoty płatne na podstawie niniejszych warunków.
 3. OGRANICZENIA REZERWACJI
  3.1 - Termin rezerwacji: GolfRent.eu akceptuje rezerwacje dokonane do 12 miesięcy wcześniej.
  3.2 - Minimalny czas rezerwacji: Minimalny okres wynajmu to 1 dzień.
  3.3 - Maksymalny czas rezerwacji: Maksymalny okres wynajmu to 30 dni.
  3.4 - W zależności od dostępności: GolfRent.eu dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby to zapewnić
  zamówiony sprzęt. Należy jednak pamiętać, że ze względu na nieznane czynniki, takie jak nieterminowy zwrot sprzętu,
  niewystarczający czas realizacji, zgubiony, uszkodzony lub skradziony sprzęt itp., cały nasz sprzęt jest dostępny w zależności od dostępności. Jeśli
  sprzęt, który chcesz, nie jest dostępny, postaramy się wymienić go na taki sam
  standardy, które mogą służyć temu samemu celowi.
 4. DOSTAWA I ODBIÓR
  4.1 - Dostawa i zwrot sprzętu: Sprzęt zostanie dostarczony w pierwszym dniu wynajmu i musi
  zwrócony w ostatnim dniu wynajmu w to samo miejsce lub umówione miejsce.
  4.2 - Klienci, którzy rezerwują więcej niż jeden zestaw zestawów golfowych podczas dokonywania rezerwacji, będą potrzebować innych
  ważne dokumenty tożsamości golfistów, które należy przedstawić przy dostawie zestawu golfowego.
  4.3 - W celu przekazania gofset / wózka klienci muszą być obecni i okazać ważny dowód tożsamości
  Dokumenty, karty kredytowe (zamówienia agentów) i numery potwierdzeń zamówienia.
 5. OBOWIĄZKI
  5.1 - Obowiązki GolfRent.eu
  5.1.1 - Zapewnij sprzęt w pierwszym dniu wypożyczenia, z zastrzeżeniem punktu 3.4
  5.1.2 - Upewnij się, że sprzęt jest odpowiedni
  5.2 - Obowiązki klienta
  5.2.1 - Zapłać cenę, o której mowa w punkcie 6
  5.2.2 - Nie używać urządzenia niedbale.
  5.2.3 - Poproś GolfRent.eu o sprawdzenie sprzętu w dowolnym momencie.
  5.2.4 - Pozwól na pilne naprawy sprzętu.
  5.2.5 - Natychmiast poinformuj GolfRent.eu o błędach lub wadach.
  5.2.6 - Zwrócić sprzęt w oryginalnym stanie w ostatnim dniu wynajmu.
  5.3 - Zwrot sprzętu: GolfRent.eu zastrzega sobie prawo do zażądania zwrotu sprzętu
  lub odebrać sprzęt, jeśli nie wypełnisz powyższych informacji lub jeśli wydaje się, że taki sprzęt jest
  opuszczony. W przypadku wypłaty, GolfRent.eu zastrzega sobie prawo do całkowitego obciążenia karty debetowej klienta
  okres najmu lub w jakimkolwiek jego okresie.
 1. ceny
  6.1 - Wszystkie ceny muszą być podane na stronie internetowej dla każdej lokalizacji i mogą ulec zmianie bez
  Poprzednia wiadomość. Ceny są gwarantowane za wynajem w połączeniu z potwierdzoną rezerwacją. Ceny biorą
  wszystkie obowiązkowe opłaty i zawiera podatek VAT lub inny podatek lokalny. GolfRent.eus
  Ceny na stronie są oparte na plastiku dla Szwecji i Hiszpanii i są automatycznie naliczane w walucie miejsca
  została dokonana w momencie rezerwacji.
  6.2 - Dodatkowe opłaty mogą zostać naliczone w następujących sytuacjach:
  6.2.1 - Uszkodzenie i kradzież: do wysokości kosztu wymiany sprzętu.
  6.2.2 - Niezwrócenie sprzętu: niepowodzenie zwrotu sprzętu przez kogokolwiek
  przyczyna w ostatnim dniu wynajmu lub na żądanie GolfRent.eu spowoduje klienta
  karty debetowe zostaną obciążone pełną kwotą kosztu wymiany sprzętu producenta, oprócz wszelkich
  opłaty za okres najmu.
 2. DODŁADOWYWAĆ KARTĘ
  7.1 - Płatność GolfRent.eu obciąży kartę debetową klienta kwotą do zapłaty w całości
  okres wynajmu podczas dokonywania rezerwacji online i akceptując te warunki, niniejszym wyrażasz zgodę
  ta opłata. Ponadto zgadzasz się również na obciążenie przez GolfRent.eu Twojej karty debetowej za spóźnione, zgubione, skradzione,
  zepsuty, niezwrócony sprzęt zgodnie z sekcją 6.2 oraz za wszelkie inne kwoty do zapłaty zgodnie z
  te warunki.
  7.2 - Metody płatności można dokonać za pomocą następujących metod: karta debetowa lub karta kredytowa „Mastercard” oraz
  „Wyświetl” debet lub kredyt. Płatność dowolną z tych kart jest akceptowana zgodnie z zatwierdzonymi limitami
  przez wydawcę karty.
 3. ZMIANY W REZERWACJI: ZMIANA / POLITYKA ANULOWANIA
  8.1 - Zmiany w rezerwacji / rezerwacji:
  W przypadku zmiany rezerwacji na późniejszy termin prosimy o kontakt GolfRent.eu nie później niż 4 dni przed pierwszym dniem najmu
  bezpłatna zmiana rezerwacji.
  W przypadku zmiany rezerwacji na później niż 3 dni przed pierwszym dniem wynajmu, zostanie naliczona opłata w wysokości 25%
  wartość anulowania.
  W przypadku zmiany rezerwacji na później niż 2 dni przed pierwszym dniem wynajmu, zostanie naliczona opłata w wysokości 40%
  wartość anulowania.
  W przypadku zmiany rezerwacji na później niż 1 dni przed pierwszym dniem wynajmu, zostanie naliczona opłata w wysokości 50%
  wartość anulowania.
  8.2 - Anulowanie:
  W przypadku anulowania skontaktuj się GolfRent.eu nie później niż 4 dni przed pierwszym dniem najmu następuje anulowanie
  wolny.
  W przypadku anulowania rezerwacji później niż 3 dni przed pierwszym dniem wynajmu, zostanie naliczona opłata w wysokości 50% wartości anulowania.
  W przypadku anulowania rezerwacji później niż 2 dni przed pierwszym dniem wynajmu, zostanie naliczona opłata w wysokości 75% wartości anulowania.
  W przypadku anulowania rezerwacji później niż 1 dzień przed pierwszym dniem wynajmu, zostanie naliczona opłata w wysokości 100% wartości anulowania
 4. DIVERSE
  9.1 - Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wpływa ani nie wyklucza ustawowych praw konsumenta
  ani ograniczać odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania lub oszustwa
  GolfRent.eu. Wyraźnie potwierdzasz i zgadzasz się, że GolfRent.eu, jego funkcjonariusze, dyrektorzy, pracownicy
  lub przedstawiciele nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, tymczasowe, szczególne szkody wtórne
  lub wzorowe szkody, w tym między innymi: szkody z tytułu utraty zysku, wartości firmy, użytkowania,
  danych lub innych strat niematerialnych (chociaż GolfRent.eu została poinformowana o możliwości takich
  szkód), w wyniku rezerwacji online.
  9.2 - Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się do jego wyniku poniżej z powodu jakiegokolwiek przypadku
  Siła wyższa. Siłę wyższą należy traktować jako niezależne, nieodparte lub nieprzewidziane zdarzenie
  strony poszkodowanej w przypadku Siły Wyższej, która uniemożliwia tej stronie wypełnienie jej zobowiązań.
  9.3 - Nie nabywasz żadnych praw własności ani innych udziałów w sprzęcie.
 1. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA - USZKODZENIE / UTRATA / SKRADZIONA
  Brak zwrotu sprzętu z jakiejkolwiek przyczyny w ostatnim dniu wynajmu lub na żądanie
  GolfRent.eu spowoduje obciążenie karty debetowej klienta pełną kwotą kosztu zwrotu.
  Ponieważ GolfRent.eu będzie dostarczać tylko oryginalne kije wyprodukowane przez producentów, tak będzie
  koszt wymiany ma być oparty na cenie detalicznej proponowanej przez producenta sprzętu, oprócz
  wszelkie opłaty za okres najmu.
  W przypadku wykupienia dodatkowego ubezpieczenia GolfRents.eu opłata za szkody zostanie obniżona do zera
  główka kija nie jest uszkodzona (tylko kontuzja barku). Jeśli szef klubu nie zostanie zwrócony, wspomniany
  sprzęt zostanie uznany za zgubiony / skradziony. Jeśli uszkodzony klub wrócił nie może
  naprawiony, to również zostanie uznane za zgubione / skradzione, a odpowiednia kwota zostanie automatycznie
  karta debetowa zostanie obciążona. Wszelkie uszkodzenia główki kija będą rozpatrywane indywidualnie.
  Niewłaściwe użycie / zaniedbanie / niewłaściwe użycie sprzętu będzie uważane za zgubione / skradzione
  W przypadku wykupienia dodatkowego ubezpieczenia GolfRents.eu opłata za zgubiony / skradziony sprzęt zostanie obniżona do kwoty
  franszyza dla klubu / klubów. Pełną stawkę kosztów podano poniżej.