Tilläggsförsäkring

150 kr inkl. moms

Tilläggsförsäkring

Du kan skydda dig mot förlust eller skada på din golfutrustning. Vi debiterar 150 kr per uppsättning per hyra. Detta täcker dig för brott och skador på golfutrustningen. Om en klubba går förlorad/stulen kommer ett överskott att gälla. En fullständig taxa av kostnader anges i (Hyres/köpesvillkor).

Kunder som INTE TECKNAR TILLÄGGSFÖRSÄKRING på sin golfutrustning kan bli föremål för de angivna avgifterna.

Länk till Hyres/köpesvillkor

Köp nu Läs mer