Shop

Golf-Vindvisare för dig som vill spela bättre golf

Vindvisare är en av golfarens viktigaste tillbehör och bör finnas på varje golfbag. Vindvisaren visar dig i vilken riktning vinden blåser. Det är vital kunskap när du golfar, Vindvisaren fäster du på golfvagnen/bagen som ger dig information om vindriktning och vindstyrka.

Vindvisaren fäster du enkelt på golfvagnen eller bagen

Golf-Vindvisare, Golf-Wind indicator
Golf-Vindvisare, Golf-Wind indicator

Golf-Vindvisare för dig som vill förbättra ditt golf spel

Vindvisare är en av golfarens viktigaste tillbehör och bör finnas på varje golfbag. Vindvisaren visar dig i vilken riktning vinden blåser. Det är vital kunskap när du golfar, Vindvisaren fäster du på golfvagnen/bagen som ger dig information om vindriktning och vindstyrka.

Vindvisaren är helt oumbärlig under ditt golfspel, den hjälper alla golfare att se hur mycket och var vinden blåser ifrån.
Vindvisaren är ett mycket hjälpsamt tillbehör speciellt när det blåser lite mindre som inte riktigt känns.
Vindvisaren hjälper dig förstå vilken klubba som är rätt att välja vid ditt nästa slag

Vindvisare ger dig vindförståelse i ditt golfspel

Låt Golf-Vindvisare visa dig exakt vad som händer med vinden när du spelar eller tränar.
Golf-Vindvisare designades för att vara ett hjälpmedel när du tränar eller spelar golf. Ett verktyg som gör att du får förståelse för hur vinden blåser där du står och ska slå ditt nästa slag.
Vindvisare hjälper dig bli en bättre golfare och sviker dig aldrig. Du fäster enkelt Vindvisare på vagnen eller på bagen och den är alltid synlig när du ska bestämma vilken klubba du bör använda för ditt nästa slag.

Vindvisare fungerar för alla Golfare oavsett hcp.


Golf-Wind Indicator for you who want to play better golf

The wind indicator is one of the golfers most important accessories and should be on every golf bag. The wind indicator shows you which direction the wind is blowing, It is vital knowledge when you golf. The wind indicator attaches to your golf bag or cart and gives you easy information about wind direction and wind speed.

The wind indicator is absolutely indispensable during your golf game, it helps all golfers see how much and where
the wind is blowing from
The wind indicator is absolutely indispensable during your golf game and helps you with one of your most important decisions which is choosing the right club especially when the wind is not so strong and hard to feel.

Wind indicators give you wind understanding in your golf game

Let the Golf-Wind Indicator show you exactly what is happening with the wind when you play or practice.
Golf Wind indicator was designed to be an aid when practicing or playing golf.
A tool that gives you an understanding of how the wind blows where you are standing and about to hit your next shot.
Wind indicators help you become a better golfer and never let you down. You easily attach the wind indicator to the cart or to the bag and it is always visible when deciding which club you should use for your next shot.

Wind indicator works for all golfers regardless of hcp


Hyr golfutrustning, senaste Cobra golfset och vagn, vi levererar och hämtar på ditt hotell. Hyr din golfutrustning av GolfRent.eu idag

Hyr din golfutrustning i Sverige

Vi erbjuder dig Cobra King F9 golfset med vagn från Bigmax (autofold FF) med tillbehör för en golfupplevelse med golfklubbor av hög kvalitet.

Lämna dina klubbor hemma och låt oss ordna med leverans av din golfutrustning.